top of page

Soluţii pentru reţele calculatoare

Soluţii pentru reţele de calculatoare

 • proiectare reţele

 • configurare echipamente de reţea (routers, firewalls, next generatio firewalls, vpn gateways, content filters, switches, wifi controllers, wifi aps etc)

 • interconectare birouri cu sediul central în topologie hub & spoke sau fully mesh

 • interconectare birouri şi / sau sediul central cu instanţe de cloud prin conexiuni private de tip vpn

 • optimizare reţele existente

 • depanare reţele existente

 • monitorizare activă a retelei şi echipamentelor

 • securizare reţele / echipamente

 • KeyITServices
 • KeyITService
 • KeyITServices
 • KeyITService
bottom of page